Home

Castellum projekt Malmö

E.ON - Castellum Castellu

Castellum har under 2020 förberett fastigheten Tistlarna 9 för etablering av en ny Logistikbyggnad om ca 11 000 kvm. Läget och platsen är utmärkt för logistik med närhet till huvudbanan, motorvägarna E4 och E6 , Malmö centralstation och både Köpenhamn och Malmö flygplats. Tid för uppförandet är ca 12 månader Castellum har påbörjat bygget av en ny domstol i Nyhamnen i Malmö. Byggnaden ska bli en av norra Europas största arbetsplatser för jurister, enligt ett pressmeddelande. Det kommer kosta Castellum 1,3 miljarder kronor att bygga fastigheten, enligt pressmeddelandet Castellum påbörjar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad i expansiva Nyhamnen i centrala Malmö, vilket blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och byggstarten planeras att starta under andra kvartalet 2020

Malmö - Castellu

Castellum bygger E.ONs nordiska huvudkontor - Nya Projek

 1. Castellum startade sitt största projekt någonsin, att bygga ett nytt nordiskt huvudkontor för E.ON i Nyhamnen, i Malmö. April. I expansiva Nyhamnen förvärvade Castellum logistikfastigheten Havet 5, en tomträtt om ca 17 000 kvm mark. Maj. I Malmö byggstartades vad som blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister. Året i.
 2. Castellum uppför Norra Europas största domstolsbyggnad i Nyhamnen i Malmö. Huset består av 13 våningar och fastigheten omfattar sammanlagt cirka 34 000 kvm. Forsen stöttar projektledningen med resurser. - Vi har varit involverade sedan hösten 2018 först genom systemhandlingsskede och nu representerar vi Castellum på plats
 3. För Castellum handlar det om en investering om cirka 1,3 miljarder kronor, inklusive markförvärv. Projektet omfattar 36 000 kvadratmeter bruttoyta och huset blir mellan åtta och nio våningar högt med restaurang, gym och terrass på taket, med möjlighet att arbeta utomhus sommartid
 4. Castellum har förvärvat kontorsfastigheten Von Conow 57 i centrala Malmö av SBB. Köpeskillingen landar på 216 miljoner. Enligt FV:s statistik blir Castellum fastighetens sjunde ägare på tolv år
 5. Castellum har vid årets slut ca 700 tkvm outnyttjade byggrätter (uthyrningsbar yta) och för ett antal av dessa finns konkreta projekt som kan påbörjas relativt omgående. Under året har Castellum offentliggjort ett flertal större potentiella projekt som översiktligt presenteras på följande sidor

Eminent - Castellum. Kontor. En kontorsmiljö för välmåendet. På Hyllie boulevard 35, ett stenkast från Stationstorget, har Castellum uppfört ett kontorshus i sju plan om 10 000 kvm, som också är den första hälsocertifierade byggnaden i Norden enligt Well Building Standard GOLD Genom projektet stärker Castellum, i nära samarbete med Malmö stad, sin position som Öresundsregionens mest spännande stads- och fastighetsutvecklare då vi i direktanslutning till centralen kommer att producera både detta projekt och Eons huvudkontor, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef Castellum har tidigare varit involverade i två Well-projekt. Eminent i Hyllie där byggnaden är certifierad Core and Shell samt Castellums kontor i Stockholm där endast interiören är det. Well kan i korthet beskrivas som ett som ett verktyg för att lyfta fram de många mjuka och svårmätbara värden som handlar om trivsel, hållbarhet, hälsa och livskvalitet Malmö. Malmö. Lilla Nygatan 7 200 22 Malmö Vägbeskrivning Se sida. Om Castellum. Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 103 miljarder kronor. Varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler. Vi hjälper företag att. Genom projektet stärker Castellum, i nära samarbete med Malmö stad, sin position som Öresundsregionens mest spännande stads- och fastighetsutvecklare då vi i direktanslutning till centralen kommer att producera både detta projekt och EONs huvudkontor, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef

Domstolarna i Jönköping - Yellon - Arkitektur, Design och

Nya Malmö tingsrätt byggs i Nyhamnen, strax intill Malmö centralstation, där Castellum även bygger E.ON:s nya huvudkontor. Totalt handlar det om runt 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och projektet är ritat av arkitektbyrån Henning Larsen Architects, med bidrag från Jernhusen gällande detaljplanen Vi jobbar med egenutvecklade projekt i spekulation men även ibland med nära kontakt med slutkund. Vi söker ständigt efter nya projektmöjligheter i form av mark och byggnader i attraktiva lägen. Läs intervjuerna med några av våra medarbetare nedan för att få en inblick i hur det är att arbeta med projekt i Castellum

Våra projekt - Castellu

Att Castellum har ett förvaltningskunnande och att vi bygger för att äga våra projekt under lång tid ger en extra dimension när man arbetar med hållbarhet och framtidsfrågor. Vilka är utmaningarna i ditt arbete? - Eftersom varje projekt är unikt så varierar också utmaningarna från projekt till projekt Castellum har förvärvat en byggrätt i Malmö för att bygga 20 000 kvadratmeter moderna fastigheter för lager och logistik. Annons Castellum trappar upp sin strategiska satsning på lager- och logistikbyggnader i utvalda premiumlägen En utmaning är logistiken eftersom projektet ligger centralt i Malmö. Bratislav Marjanovic, regionchef Peab. Byggnationen omfattar ca 34.000 kvm bruttoarea och kommer att rymma 40 förhandlingssalar, därmed blir byggnaden en av Sveriges största domstolsbyggnader. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld

Castellum förvärvar en byggrätt i Malmö från Akzo Nobel för att bygga 20 000 kvm modern lager och logistik. Priset är 50 miljoner kronor Castellum köper logistik i Malmö Transaktion 14 januari 2021. Dela. S.Edström Logistics har sålt Projekt. Stadsutveckling 15 april 2021. Vestia bygger åt Aspelin Ramm och blir hyresgäst. Stadsutveckling 15 april 2021. Ridhuset vid Kungliga Musikhögskolan blir konserthall Skanska har tecknat avtal med fastighetsbolaget Castellum om att bygga E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Nyhamnen, Malmö. Kontraktet är värt cirka 920 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2020 Castellum har förvärvat en logistikfastighet i expansiva Nyhamnen, Här köper Castellum i Malmö Stadsutveckling 8 april 2020. Dela. Castellum har förvärvat EUs stora projekt för utveckling av hållbara livsmiljöer som initierades av EUs president Ursula Von der Leyen i januari Castellum uppför ny domstolsbyggnad i Malmö. Castellum ska uppföra en ny domstolsbyggnad i Malmö efter att regeringen har givit sitt godkännande till att Domstolsverket tecknar ett tjugoårigt hyresavtal för en samlokalisering av Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten och Hyresnämnden. Förhyrningen omfattar cirka 23 000 kvadratmeter

Byggrätter och planerade projekt - Årsredovisning 202

Castellum hyr ut hela 22.000 kvm kontorslokaler i Nyhamnen i Malmö till energikoncernen Eon i ett nybyggnadsprojekt om totalt 24.500 kvm. Investeringen beräknas uppgå till ca 1,1 miljarder kronor. Enligt Fastighetsvärldens statistik är det Castellums största uthyrning någonsin och även den största enskilda investeringen Genom projektet stärker Castellum sin position som stadsutvecklare i Öresundsregionen och i nära samarbete med E.ON och Malmö Stad är vi med och påverkar och tar ansvar för Malmös fortsatta utveckling och stadsmiljö, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef Castellum bygger norra Europas största arbetsplats för jurister. Castellum utvecklar nya lokaler för Domstolsverket i Malmö, med start 2020. De nya domstolslokalerna har plats för ca 600 personer och blir därmed norra Europas största arbetsplats för jurister. Investeringen beräknas uppgå till ca 1,2 Mdkr. Castellum began its largest project ever: the construction of a new Nordic head office for E.ON in the Nyhamnen district of Malmö. May. In Malmö, construction began on what will be one of northern Europe's largest workplaces for lawyers. The year in brief. Key metrics 2020

Castellum förvärvar kontorsfastighet i centrala Malmö mån, maj 18, 2020 15:15 CET. Castellum har förvärvat en kontorsfastighet i centrala Malmö av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Tillträde sker under kvartal 2, 2020. Förvärvet omfattar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6-8 med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 6 800 kvm Tillsammans med vårt kommande lika stora projekt, den nya domstolsbyggnaden rakt över gatan, förstärks vår position som långsiktig stadsutvecklare i centrala Malmö, säger Henrik Saxborn. Förutom den nya kontorsfastigheten så planerar Castellum att bygga en ny domstolsbyggnad för bland andra tingsrätten och förvaltningsrätten i Malmö

Trots oroliga tider till följd av pandemin, startade Castellum sitt största projekt någonsin, att bygga ett nytt nordiskt huvudkontor för E.ON i Nyhamnen nära centralstationen i Malmö. Fastigheten omfattar drygt 31 000 kvm uthyrningsbar yta, varav E.ON hyr ca 24 000 kvm för ca 1 500 medarbetare I går undertecknades entreprenadkontraktet för att bygga den nya domstolsbyggnad som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Byggstart sker under våren 2020, och inflyttning beräknas till årsskiftet 2022/2023 Erik Gamner, affärsområdeschef Malmö, Castellum, 0727-23 02 00 Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm Fastighetsbolaget Castellum påbörjar byggnation av Malmös nya domstolsbyggnad och bolaget investerar självt 1,3 miljarder kronor. Den sammantagna investeringen för projektet uppgår till 2,6 miljarder kronor.Det framgår av ett pressmeddelande I somras blev Castellum först i Skandinavien med ett WELL-certifierat kontorshus (Eminent i Malmö), och Infinity utvecklas i linje med Castellums hållbarhetsarbete med certifieringar enligt Miljöbyggnad och WELL. - Infinity får alla de kvaliteter som är vägledande när vi bygger för framtiden

Castellum bygger domstol i Malmö för 1,3 miljarder

 1. Castellum uppför ett nytt nordiskt huvudkontor till Eon för cirka 1 500 medarbetare i Nyhamnen nära centralstationen i Malmö. Skanska är den upphandlade entreprenören i projektet
 2. - Vi har varit involverade sedan hösten 2018 först genom systemhandlingsskede och nu representerar vi Castellum på plats. Det är verkligen ett prestigeprojekt och vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att hjälpa till med olika roller inom projektledningen, säger Emma Wetterstrand, affärsenhetschef på Forsen i Malmö
 3. Castellum har förvärvat en byggrätt i Malmö från Akzo Nobel och planerar för uppförande av lager- och logistikytor i området. Castellum fortsätter investera inom logistik och förvärvar en byggrätt i Malmö från Akzo Nobel. Planen är att bygga 20 000 kvadratmeter lager och logistik på platsen. Få hela storyn Starta din prenumeration
 4. Sprinklerbolaget i samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö 2020-04-07 Instalcos bolag Bi-Vent och Sprinklerbolaget Syd har fått i uppdrag av Skanska och Castellum att utföra heltäckande installationer av ventilation och sprinkler vid bygget av E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Malmö

Castellum och Skanska drar igång miljardprojekt i Malmö Mitt i Covid 19-paniken kommer en positiv nyhet från fastighetsjätten Castellum och Skanska, med beskedet att byggstart sker i andra kvartalet för E.Ons nya nordiska huvudkontor Uppgifter om Castellum Malmö i Malmö. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning Malmö. Malmö. Dygnet Runt Fastighetsbolaget Castellum redovisar en vinst före skatt på 2 896 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 630 miljoner kronor. Idag arbetar jag som Tekniks förvaltare i Malmö med ett koordineringsansvar för region Öresund. Castellum har som mål att spara energi och minska kostnader genom att på ett strukturerat sätt inom varje region arbeta med en effektivare förvaltning

Castellum startar byggnationen av Malmös nya

 1. Malmö Arena Hotel - Parkfast . I kvarteret runt träningshallen, som ligger i anslutning till baksidan av Malmö Arena i norr, Hyllie Boulevard, Vattenparksgatan och Arenagatan, uppför Parkfast Arena AB nya projekt. Först ut var Malmö Arena Hotel som öppnade i mars 2015
 2. Proff.se ger dig företagsinformation om Castellum Eggegrund AB, 556657-9750. Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och befattningar
 3. Fler projekt + Castellum. Läs mer Castellum. Domstolarna i Jönköping. Flexator. Läs mer Flexator. Pilabo. Castellum. 211 43 Malmö T: +46 (0)10 330 17 00. Östra Hamngatan 52 411 09 Göteborg T: +46 (0)10 330 17 00. Följ oss Facebook Instagram LinkedIn Vimeo.
 4. Om Castellum. Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 103 miljarder kronor. Varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler. Vi hjälper företag att utvecklas och människor att växa i 14 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors
 5. Castellum har förvärvat en kontorsfastighet i centrala Malmö av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Tillträde sker under kvartal 2, 2020. Förvärvet omfattar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6-
 6. Castellum har presenterat sin delårsrapport för Q1 2021. Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Social och ekologisk hållbarhet var ledorden när Malmö stad utlyste sin markanvisningstävling för den sista, lediga tomten vid Hyllie stationstorg

Castellum påbörjar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad i expansiva Nyhamnen i centrala Malmö, vilket blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och byggstarten planeras att starta under andra kvartalet 2020. När bygganden är färdigställd kommer den att bestå av ca 26 500 kv Castellum planerar att bygga en kontorsbyggnad i Nyhamnen i Malmö, med energikoncernen E.ON som huvudsaklig hyresgäst. Investeringen beräknas uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor

Sprinklerbolaget i samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö 2020-04-07 Instalcos bolag Bi-Vent och Sprinklerbolaget Syd har fått i uppdrag av Skanska och Castellum att utföra heltäckande installationer av ventilation och sprinkler vid bygget av E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Malmö Genom projektet stärker Castellum sin position som stadsutvecklare i Öresundsregionen och i nära samarbete med E.ON och Malmö Stad är vi med och påverkar och tar ansvar för Malmös fortsatta utveckling och stadsmiljö, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef i ett pressmeddelande Vi skapade ett funktionellt kontor med en palett av olika typer av arbetsplatser och flexibla lösningar som lätt kan anpassas efter skiftande behov. Många av ytorna är hybridfunktioner där exempelvis lunchlounger enkelt kan anpassas för större möten eller events och är utrustade med teknik i framkant. Utformningen som hämtat sin inspiration ur den Skandinaviska naturen [

EON - Kanozi

Fastighetsägare är Castellum. Utifrån byggherrens program har vi varit med att ta fram bygghandlingar vidare till färdigställt projekt. Carl Florman, Bostäder. Nybyggnad 60st lgh i 2 hus, Malmö. Primula, Oceanhamnen. 69st lgh på Oceanpiren i Helsingborg. Perrongen. Nya Clarion Hotel Sea U, 250st hotellrum, kongresshall för 1250 pers Med målet att avlasta landets ansträngda elsystem har Castellum tagit initiativ till en effektstrategi i samarbete med fem energibolag.Medverkande bolag är Göteborg Energi, Öresundskraft, Växjö Energi, Jönköping Energi samt Tekniska verken i Linköping. Effektbristen i Sverige är ett faktum och Svenska Kraftnät kan inte ensamt lösa situationen, åtminstone inte under de kommande. Castellum startar nybyggnation av en verkstads- och lagerbyggnad på ca 3700 kvm i Malmö. Den största hyresgästen blir Mekonomen. Lokalen utformas enligt Mekonomens nya koncept och kommer. Tina Lindh är projektledare på fastighetsbolaget Castellum i Malmö, och just nu arbetar byggingenjören med ett projekt som har fått mycket uppmärksamhet. Eminent ligger granne med Skanskas regionkontor i Hyllie - och huset är Nordens första hälsocertifierade kontorsbyggnad Domstolsverket i Malmö. Illustration: Henning Larsen Arkitekter för Castellum 2020-06-08 15:27 CEST Forsen stöttar Castellums projektledning när de bygger åt Domstolsverket i Malmö Castellum uppför Norra Europas största domstolsbyggnad i Nyhamnen i Malmö. Huset består av 13 våningar och fastigheten omfattar sammanlagt cirka 34 000 kvm

Castellum och Skanska har avtalat om bygget av Eons nordiska huvudkontor i Malmö. Affären är värd 920 miljoner kronor Fastighetsbolaget Castellum har tecknat avtal om att köpa en logistikfastighet i centrala Malmö. Köpeskillingen är 35 miljoner kronor. Fastigheten ligger i Nyhamnen. Hyresvärdet är just nu 4 miljoner kronor. Nyhamnen är ett mycket spännande område med stor potential. Med den bakgrunden är detta förvärvet strategiskt viktigt för oss

Castellum projektportal - Startsid

 1. Castellum förvärvar byggrätt i Malmö för att bygga 20 000 kvm modern lager och logistik Publicerad: 2021-03-16 (Cision) Castellum acquires development rights to build 20,000 sqm of warehouse and logistics in Malmö
 2. Projektledare inom bygg på Castellum. Jag är nyfiken, • Sammanställning av ekonomiska moment i projektet • Samordning av ritningar och dokument i projektet NCC Skrev mitt examensarbete på NCC Teknik i Malmö som handlade om Industrialiserad hallprojektering
 3. Castellum har flera stora WELL-projekt på gång, exempelvis Kungspassagen i Uppsala, GreenHaus i Helsingborg, E.ON. i Malmö och Torsgatan i Stockholm. 3 Aug 2020 Brist i nyttjanderätten och hyresgästens rättighete
 4. 28 Oktober 2016 07:00 Hållbart geoenergisystem till Castellum från Malmberg Till fastighetsbolaget Castellum kommer Malmberg utföra en värme/kylanläggning för två fastigheter i Malmö
 5. ent klar, Nordens första WELL-certifierade fastighet

Castellums projektportfölj - Castellum Årsredovisning 201

E.ONs nya huvudkontor i Malmö ritas av Kanozi Arkitekter på uppdrag av Castellum. Inflyttning planeras till sommaren 2021. E.ONs blivande huvudkontor i Malmö är ett spännande framtidsprojekt. Både för stadsdelen Nyhamnen i Malmö, för E.ON som företag och dess medarbetare, och ur ett hållbarhetsperspektiv Projektchef för Castellum, kommersiella projekt. Projektchef Kommersiellt Midroc Property Development AB apr 2013 -nu 8 år 1 månad. Malmö Chef Byggledning och efterservice Skanska Biträdande Konstruktör på PQR MALMÖ A PROJEKT Fullriggaren 4. ORT Malmö. FASTIGHETSÄGARE Castellum. BESTÄLLARE NCC. TID 2010. ENTREPRENADFORM Totalentreprenad. FAKTA Projektering av en grön kontorsfastighet med affärslokaler i bottenplan till Castellum

Castellum byggstartar Malmös nya domstolsbyggnad - Nya Projek

I somras blev Castellum först i Skandinavien med ett WELL-certifierat kontorshus (Eminent i Malmö), och Infinity utvecklas helt i linje med Castellums världsledande hållbarhetsarbete med certifieringar enligt Miljöbyggnad och WELL. - Infinity får alla de kvaliteter som är vägledande när vi bygger för framtiden Castellum rekryterar Daniel Kvant Suber som ny affärsutvecklingschef till region Stockholm-Norr. Social och ekologisk hållbarhet var ledorden när Malmö stad utlyste sin markanvisningstävling för den sista, uthyrningar och projekt i Stockholm. Se affärer som gjorts i Stockholm - filtrera efter typ och årtal Skanska har fått i uppdrag av Castellum att bygga E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Nyhamnen, Malmö. Projektet omfattar 36 000 kvadratmeter bruttoyta och kontraktet är värt cirka 920 miljoner kronor Castellum förvärvar genom sitt dotterbolag Briggen Hamnen 22:31 AB nu fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1. - Tillträdet av fastigheterna utgör en viktig milstolpe i Castellums projekt att tillsammans med E.ON bygga deras nya nordiska huvudkontor

Castellum Årsredovisning 2020 - Hom

 1. Den nya domstolsbyggnaden i Malmö. Fotograf: Henning Larsen Architects Castellum påbörjar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad i expansiva Nyhamnen i centrala Malmö, vilket blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och byggstarten planeras att starta under andra kvartalet 2020
 2. Visa alla Malmö Kristianstad Hässleholm Helsingborg Trelleborg Höllviken/Ljunghusen Skanör/Falsterbo Klagshamn Beddingestrand. Kv. Gyllenstjärna, Malmö. Läs mer om projektet. Helsingborg. Entreprenad. 31 maj 2018. Arena Bolaget Malmö | Castellum | Contentus AB | Förvaltnings AB Malmöborg | Stena Fastigheter.
 3. Lediga lokaler i Malmö. Här har vi samlat alla lediga lokaler i Malmö som vi erbjuder. Klövern förvaltar lokaler i hela Malmö och du kan hyra kontor, kontorshotell, industri- och lagerlokaler samt butiker. Utbudet är stort och vi får in nya objekt löpande
 4. E.ONs nya huvudkontor blir ett landmärke i Malmös växande utvecklingsområde Nyhamnen, med böljande fasader som kombinerar trä, glas och tegel i ett urbant uttryck. Huset kommer att vara en plats för de nuvarande, utspridda verksamheterna och samla framtidens energilösningar. Kontorshuset är totalt på cirka 25 000 m² med arbetsplatser till 1 500 medarbetare och kommer [

Instalco subsidiaries, Bi-Vent and Sprinklerbolaget Syd have been contracted by Skanska and Castellum for installation of the complete ventilation and sprinkler systems for E.ON's new Nordic head office in Malmö. The order value for the assignment is estimated at approximately SEK 83 million Industri Lunds största industriområde Gastelyckan ligger i stadens sydöstra delar. Området omges av E22 i väst, av Dalbyvägen i norr och av det nya bostadsområdet Råbylund i öst. I Gastelyckans södra delar utvecklas just nu området och första steget i utvecklingen som togs var bygget av den nya av- och påfarten till E22, samt förlängningen av Sydöstra vägen. I industriområdet. Exempel på projekt som våra medarbetare är/har varit engagerade i är The Edge Hyllie, Emporias handelscenter, Rådhuset Malmö, Stadskajen Landskrona, Glasvasen Malmö samt Moderna Muséet Malmö. Se en del av våra pågående projekt under Projekt På Dalviks höga höjd i Jönköping finns Brf Prostkvarnen - ett bostadshus med 54 lägenheter fördelat på tio våningar. Yellon har ritat och projekterat huset och även tagit fram interiöra och exteriöra visualiseringar samt bostadsväljare inom projektet. 2020 belönades byggnaden med Stadsbyggnadspriset i klassen God Arkitektur Projekt Kategori Ort Kund Beskrivning År; Råslätt 2.0: Stadsutveckling: Jönköping: Vätterhem: Nybyggnad / Ombyggnad: 2019: Fixfabriken: Bostäder: Göteborg.

Forsen stöttar Castellums projektledning när de bygger åt

Skanska bygger Castellums nya E:on-kontor Fastighetsvärlde

Hermod - Midroc Properties. Kontor. Ljusa utsikter. I hörnet av Hyllie Allé och Arenagatan med två tydliga entréer bara ett stenkast från tågstation och busshållsplatser har Midroc uppfört ett kontorshus i 5 respektive 6 våningar Projekt Vid bygget av Eon:s nya nordiska huvudkontor i Malmö kommer Instalcos bolag Bi-Vent och Sprinklerbolaget Syd att utföra heltäckande installationer av ventilation och sprinkler. Det nya kontorshuset på 36 000 kvadratmeter ska byggas i direkt anslutning till Malmö centralstation i den nya stadsdelen Nyhamnen Castellum har ingått ett avtal med fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone om att avyttra 53 fastigheter till en nettolikvid om 4,8 miljarder kronor efter avdrag för skatt och omkostnader om 0,2 miljarder kronor. Det framgår ur ett pressmeddelande

Malmö Arena, med plats för 15 500 personer, är en multiarena för alla typer av evenemang, mässor och konferenser. Här finns möteslokaler för upp till 300 personer. Foajéer, större loger och arenarummet utgör totalt 10 000 kvm golvyta för mindre mässor och produktvisningar

Fosie - CastellumBruket - Yellon - Arkitektur, Design och KommunikationCastellum förvärvar för 645 miljoner i HalmstadDSC00381 - Kanozi
 • Grundernas grund webbkryss.
 • Göra egen Pulled Oats.
 • I noskon på enmotorigt plan.
 • Saab 9 5 begagnad.
 • King Tan.
 • Haus kaufen bezirk st. pölten land.
 • Ekologisk dagkräm.
 • LED skärm utomhus.
 • Julianska kalendern dagens datum.
 • Europaväg 10.
 • Ziptuning a traktor.
 • Landwirtschaftlicher facharbeiter kurs steiermark 2020/2021.
 • Scouting in Germany.
 • Kawasaki ninja 300 top speed.
 • LED skärm utomhus.
 • Защо тенисистите ядат банани.
 • Gällivare Begravningsbyrå Minnessidor.
 • Fulcrum wheels Disc.
 • Öppen förskola Sollentuna.
 • AutoGyro Calidus.
 • Marsvin potatis.
 • Öron näsa hals Stockholm utan remiss.
 • Dagsläget i Afghanistan.
 • Öron näsa hals Stockholm utan remiss.
 • Stuva loftsäng Blocket.
 • Aen news.
 • Pizzeria Pinocchio Köln Aachener straße.
 • Rosella julbord.
 • Marc Gasol net worth.
 • Melanoma svenska.
 • Gliaceller.
 • Bokia Västerås.
 • 7er Club Mannheim Programm.
 • Marängsmörkräm med kola.
 • RIF6 Cube review.
 • Vermittlungsvorschlag trotz Arbeit.
 • DJK Gütersloh.
 • André Franke Dachser.
 • Husqvarna 20 Svärd.
 • Acceptera att det inte blir fler barn.
 • Crailtap youtube.