Home

UHR antagning

Antagning och studier - Universitets- och högskolerådet (UHR) Studera på högskola eller universitet Universitets- och högskolerådet ansvarar för antagning och studieinformation - Studera.nu för dig som vill veta mer om högskolestudier och Antagning.se för dig som ska anmäla dig Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Det går enbart att visa en termin i taget. Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet. Databasen innehåller ingen information om könstillhörighet för sökande som saknar. Antagningsstatistik. Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar

UHR har justerat skalorna för vissa utländska betyg. De nya skalorna börjar användas vid antagning till utbildningar på grundnivå som startar efter 31 maj 2021 Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla som har anmält sig till höstens internationella masterutbildningar. Antalet antagna ökar med fyra procent jämfört med höstterminen 2020 - 17 av 28 universitet och högskolor tar i höst in fler sökande till dessa utbildningar. Nyhet Antagning och studier Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som förvaltar betygsdatabasen. Betygen som anslutna skolor rapporterar in till betygsdatabasen vidarebefordras till den Statistiska centralbyrån (SCB) och används för antagning till högre studier (antagning.se). Följande betyg rapporteras in till betygsdatabasen Sök på Antagning.se Hitta information Sök. Antagningsservice. Logga in. Personnummer eller e-post . Lösenord Visa lösenord Dölj lösenord. Bevisa att du inte är en robot. Glömt lösenord Logga in . Har du inget konto? Skapa konto Logga in med eduID . Logga in via.

Sök på Antagning.se Hitta information Sök. Antagningsservice. Startsida; Antagningsservice Välkommen till Antagningsservice. Funderar du över något? Förmodligen finns svaret i vår FAQ. Skulle du ändå inte hitta svaret på din fråga kan du kontakta oss. Sök och hitta svaret på din. Logga in till din ansökan. För att söka en utbildning behöver du klicka på ansökningslänken som respektive skola lagt ut på sin hemsida. Du hittar alla utbildningar på www.yrkeshogskolan.se och www.konstkulturutbildning.se

Från ansökan till färdig klasslista. yh-antagning.se är webbtjänsten som hjälper skolor att spara tid, öka kvaliteten och följa en rättssäker antagningsprocess Antagningsstatistik på Uhr.se. På Uhr.se hittar du mer specifik statistik, där kan du bland annat söka fram: Hur många som sökte en specifik utbildning en viss termin. Hur många som kom in på en specifik utbildning. Vilket som var den lägsta antagningspoängen (jämförelsetal) som krävdes till en viss utbildning för att bli antagen På Antagning.se får du stöd hela vägen från att söka fram utbildningar till att göra en anmälan. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för Antagning.se. Bilder på Antagning.s I UHR:s uppdrag ingår bland annat: att samordna antagningen till högskolan. att förmedla internationella utbyten, kompetensutveckling och praktik utomlands. att ge stöd och information inför högskolestudier. att utveckla och förvalta IT-system inom utbildningssektorn. att bedöma utländska utbildningar Skicka ett mejl till sekretess@uhr.se för att bli bekräftad användare av Antagning.se så att du kan göra en anmälan, kontrollera dina meriter och svara på ditt antagningsbesked. Du väljer själv vilka kontaktuppgifter du vill ang

En förutsättning för att kunna logga in via antagning.se och eduID är att du har ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress. Upplever du svårigheter med din inloggning, kontakta en samordnare för pedagogiskt stöd vid det lärosäte där du tänkt studera Vilka fördelar har en central nationell antagning? I första delen av en serie poddar från Universitets- och högskolerådet (UHR), pratar Erik med Andreas Sandberg. Andreas är enhetschef för avdelningen för antagning och studentstöd , som bland annat är ansvarig för antagning och plattformar som studera.nu och antagning.se

Universitets- och högskolerådet (UHR) handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskoleutbildningar i Sverige. De viktigaste kontaktpunkterna för den sökande är webbtjänsterna antagning.se och universityadmissions.se. UHR genomför även antagning till en del andra utbildningar som t.ex. polisutbildningen och skorstensfejarutbildningen Dina utländska gymnasiebetyg bedöms i samband med att du anmäler dig till utbildningar på Antagning.se. Du behöver alltså inte ansöka om bedömning av dina betyg innan du anmäler dig. Du som vill planera för att studera lite längre fram i tiden kan ansöka om en bedömning av din gymnasieutbildning hos UHR, men observera att det då är längre handläggningstid På Antagning.se finns all information som du behöver för att göra en anmälan. Antagning.se drivs, precis som Studera.nu, av Universitets- och högskolerådet. Antagning.se. Viktigt att vara behörig. Kontrollera att du verkligen uppfyller behörighetskraven för utbildningarna du ska anmäla dig till Anmälan och antagning. Anmälan till våra reguljära program på både grund och avancerad nivå sker via antagning.se, både vår och höst. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för antagning och studieinformation UHR ansvarar bland annat för antagning och studieinformation - Studera.nu för den som vill veta mer om högskolestudier och Antagning.se för den som ska anmäla sig. UKÄ - Universitetskanslersämbetet är en statlig myndighet som bland annat granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler

UHR antagningen kontrollerar behörighet. Är sökande godkänd i alla moment så får hen ett obligatoriskt avslutande samtal. Där får sökande en preliminär antagning och får välja bland lediga skol- och aspirantplatser inom sin giltighetstid Om du är svensk medborgare, har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i EU, ett EES-land eller i Schweiz behöver du inte betala anmälnings- och studieavgifter Kontakta UHR för frågor om din anmälan, registrerade meriter, aktiveringskod m.m. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för driften av Antagning.se de sköter också inskanning och registrering av meriter samt bedömning av gymnasial behörighet.. Du når UHR:s contact center på följande sätt Din rekommenderade klient är först i listan. Förslaget är baserat på uppgifter från din webbläsare, om ingen slutsats kunde dras föreslås ingen särskild

Besked om antagning förmedlas av UHR/Antagning.se. Andra villkor för tillträde till studierna Till ansökan bifogas: Vidimerade kopior av betyg och intyg beträffande a) teoretisk utbildning b) sökande med funktionsnedsättning som kräver särskild anordning för utbildningen ska tillsammans med ansökan också bifoga läkarintyg som styrker nämnda funktionsnedsättnin DEBATT. Den som söker en högskoleutbildning med svenska gymnasiebetyg ska ha lika goda chanser att antas till en högskoleutbildning som sökande med betyg från andra länder. UHR fattade beslut om omräkning av betyg från andra länder inför höstens antagning. Nu kan vi se att det har gett önskvärda resultat, skriver UHR:s generaldirektör Ulf Melin

UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, mastersutbildningar och internationella kurser. Vill du hellre se antagningsstatistik för en viss utbildning över flera terminer, hittar du det på Jämför utbildning på studera.nu Universitets- och högskolerådet. Att: Nationella betygsdatabasen. Box 4030. 171 04 Soln anser UHR att det också är viktigt att acceptera vissa konsekvenser av beslut om undantag för att ha en förutsägbarhet i antagningssystemet inför kommande antagningsomgångar. Sid 9 har ett korrekturfel - det står antagning till våren 2021 men det bör vara antagning till hösten 2021. UHR synpunkter på delar av förslagen 1 UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, mastersutbildningar och internationella kurser. Vill du hellre se antagningsstatistik för en viss utbildning över flera terminer, hittar du det på Jämför utbildning på studera.nu. Här ser du aktuell UHR-statistik samt statistik gällande tidigare terminer Antagningsstatistik kan ge en uppfattning om vilka betyg som behövs för att bli antagen till en utbildning. Antagningen är beroende av vilken antagningspoäng de som söker till en utbildning har så det går inte att säga om du kommer in eller inte baserat på tidigare antagningsresultat. Sök i Universitets- och högskolerådets (UHR) databa

Antagning och studier - Universitets- och högskolerådet (UHR

Antagning norska studenter. För att översätta de svenska kraven på särskild behörighet, se information på Samordna Opptaks hemsida. (UHR) skickas antagningsbesked ut så snart vi erhållit besked från UHR. Sökande som inte kunnat erbjudas studieplats kvarstår som reserv fram till terminsstart Anmälan till utbildning ska göras via www.antagning.se eller www.universityadmissions.se. Göteborgs universitet deltar i den samordnade antagningen via UHR:s antagningssystem NyA och följer de tidplaner och rutiner som UHR beslutar ska gälla för arbetet

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för Antagning.se. Läs mer om UHR på UHR.se. Bilder på Antagning.se. På Antagning.se finns det både illustrationer och fotografier. Fotografer är Erik Lundback och Eva Dalin. PDF-filer. På Antagning.se får du bland annat ditt antagningsbesked i PDF-format och för att öppna det behöver. * = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik. ** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift. Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2019/202 UHR är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. En uppgift är att, på uppdrag av universitet och högskolor, hjälpa till med antagning av studenter och ansvara för en samordnad antagning. UHR får enligt förordningen föra ett antagningsregister och i det ange uppgifterna individuellt för varje student Gå in på statistik.uhr.se. Hösten 2020 - Urval 2: Antagningsbesked När det första urvalet är klart får du ditt antagningsbesked på Mina sidor på antagning.se. Kontrollera att du har rätt kontaktuppgifter på antagning.se, så att vi kan nå dig om du erbjuds en plats Antagning sker genom webbplatsen www.antagning.se och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Antagning till GIH:s fristående kurser sker två gånger per år. Anmälan öppnar 15 mars och 15 september. Sista anmälningdag är 15 april och 15 oktober. Under 2020 är sista ansökningsdag den 31 maj

Söka antagningsstatistik - UHR

 1. UHR utarbetar tillsammans med lärosätena särskilda bedömningshandböcker för den samordnade antagningen. Dessa finns på uhr.se och följs i antagningsarbetet vid Södertörns högskola. Högskolan följer också så långt det går, de rekommendationer som Sveriges universitets- och högskoleförbund utfärdar
 2. Efter antagning: Antagen - Du är antagen till kursen. Om kursen får tillräckligt många antagna elever kan kursen starta. Utbildningsanordnaren skickar ut information om kursstart. UHR. Du hittar mer information om bedömning och ansökan på UHR:s webbplats. Webbplats för UHR. Studieekonomi
 3. Betyg till UHR. De betyg du fått från vuxenutbildningen i Kungsbacka efter 2011-07-01 skickas automatiskt till betygsdatabasen på UHR. Betyg som utfärdats före detta datum måste du komplettera med i pappersform till ansökan. För att du ska se dina betyg på Antagning.se måste du först göra en ansökan
 4. en 2020. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerade antagningsbeskeden på Antagning.se den 10 december. Den 16 december kommer UHR att publicera en analys av resultatet av första urvalet inför vårter
 5. Antagningen/UHR 15 januari Sista anmälningsdag Student 1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller att styrka avgiftsfrihet Student 1 februari Sista kompletteringsdag Student . 5 februari Manuella avgiftskontroller klara UHR 15 februari (17:00 - 20.00) NyA stängt f ör uppdatering UHR 15 mars VO /Antagningen klara me
 6. Behörighet innebär vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen. Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker

Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR

Förändrade omräkningstabeller för flera - Antagning

Enhetens personal deltar också i en så kallad virtuell organisation (VO), med UHR som huvudansvarig, som arbetar med att bedöma sökande med utländsk förutbildning. Funktionen sköter också Mittuniversitetets kontakter avseende NyA-systemet och Antagning.se samt framför synpunkter och önskemål som uppkommer lokalt på lärosätet Universitets- och högskolerådet - UHR, Solna, Sweden. 5,470 likes · 94 talking about this · 195 were here. UHR är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet. På denna sida delar.. Reservantagning på NyA-webben Antagning av reserver sker på NyA-webben. På uhr.se finns olika dokument och manualer som beskriver hur reservantagning i NyA går till. Vi rekommenderar att du som ska arbeta med reservantagning i NyA ser igenom allt filmmaterial och tillhörande texter. Så fungerar reservantagning i NyA - manual för dig som jobbar med reservantagning - uhr.se (Kräver. För allmänna frågor om anmälan och antagning kontakta Antagningsservice, UHR. Telefon: 0771-55 07 20 E-post: Antagning.se Har du frågor angående din behörighet, meritvärdering, prövning av reell kompetens, alternativt urval eller liknande är du välkommen att kontakta våra antagningshandläggare Antagning till utbildning på grund-eller avancerad nivå ska avse en kurs eller ett program. SLU deltar i den samordnade antagningen via UHR:s antagningssystem NyA och följer de tidsplaner och rutiner som UHR beslutar ska gälla för arbetet. Uppgifter om anmälan, anmälnings- och kompletteringstider samt antagning til

Nyheter - Universitets- och högskolerådet (UHR

 1. antagning.se; uhr; 1 Poäng. 1 Svar. Erika 21 år 3 veckor sedan Söker man på Hp eller betyg? Hej, om jag gör HP det här året och ska söka universitet, men får jättedåligt på HP, kommer ditt HP att räknas eller betyget? De är väl den som är bäst som räknas först eller
 2. Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, styrelsebeslut 2019-12-19 3 1 Inledning De författningstexter som reglerar antagning återfinns i högskolelagen 1 kap. 8-9 §§ so
 3. Sökande till UHR:s två internat-ionella omgångar ingår inte heller i redovisningen eftersom fokus är på den svenska befolkningen. B.2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt Statistiken som baseras på uppgifter från UHR:s samordnade system för antagning till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå har allmän
 4. www.antagning.se . eller . www.universityadmissions.se. Göteborgs universitet deltar i den samordnade antagningen via UHR:s antagningssystem NyA och följer de tidplaner och rutiner som UHR beslutar ska gälla för arbetet. De utbildningar som ska kunna sökas ska läggas in i universitetets utbildningsdatabas (Gubas) me
 5. Du gör din ansökan på antagning.se. Ansökan öppnar 15 mars och stänger 15 april samma år som du vill starta dina studier. När du har utländska betyg bedöms och konverteras de av Antagningsservice hos UHR (Universitets- och Högskolerådet) via antagning.se. Detta hanteras inte av oss på Handelshögskolan i Stockholm
 6. På Antagning.se får du mer information om komplettering. Betygsdatabas på UHR. De betyg du fått från vuxenutbildningen i Kungsbacka efter 2011-07-01 skickas automatiskt till betygsdatabasen på UHR. Betyg som utfärdats före detta datum måste du komplettera med i pappersform till ansökan. Läs mer här
Antagning

Nationella Betygsdatabasen - UHR

 1. Universitets- och högskolerådet - UHR, Solna, Sweden. 5,592 likes · 44 talking about this · 196 were here. UHR är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet. På denna sida delar..
 2. Antagningen sköts av UHR och du ansöker alltid till våra kurser och program via www.antagning.se. I den internationella omgången så ansöker du via www.universityadmissions.se. Är du programstudent hos oss så måste du vanligtvis ansöka om dina valbara kurser, detta gör du precis som vanligt på www.antagning.se
 3. Universitets- och högskolerådet - UHR, Solna, Sweden. 5,734 likes · 228 talking about this · 196 were here. UHR är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet. På denna sida delar..

Logga in - Antagning

Antagningen/UHR : 8 oktober . Publicering av urvalsresultat och antagningsbesked : UHR . 8 oktober : Överföring av urvalsresultat till Ladok . Antagningen : 9 oktober . Sen anmälan öppnar (i de fall de begärs) Antagningen/UHR Universitets- och högskolerådet - UHR, Solna, Sweden. 5,610 likes · 100 talking about this · 196 were here. UHR är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet. På denna sida delar..

Det är UHR som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt i antagningsprocessen. Vad är antagningsregistret? När du gör din anmälan skapar du ett konto med personlig information här på Antagning.se. På ditt konto visas också dokumentation av dina tidigare studier, till exempel betyg, examensbevis och provresultat Skolorna sköter antagningen. Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av De tre bedömningshandböckerna utgör grund för den överenskommelse, som UHR har med universitet och högskolor, som genomför sin antagning med stöd av det gemensamma antagningssystemet, NyA. De utgör därmed norm för de Antagningsstatistik på uhr.se. Om sökfunktionen De allra flesta av våra kurser och program söker och anmäler du dig till via webbplatsen antagning.se. Där hittar du även aktuell information om utbudet av utbildning och information om hur du anmäler dig

Antagningsservic

Sv# Dennalayoutanvänds#för#UHR:s## samarbetslogotyper/underlogotyper.# Placeralogotypernaenligtexemplen## nedan.## *Förändring*av* # antagningssystemetl Om du har utländska betyg och vill söka en av våra utbildningar behöver du först få dina betyg översatta till svenska. Detta tar oftast tre månader och görs av UHR (Universitets- och Högskolerådet). Att bli antagen Urva

Anmälan till Nuak öppen - Universitets- och högskolerådet

Logga i

Universitets- och högskolerådet - UHR. Yesterday at 1:42 AM ·. Är du anmäld till högskoleprovet nu på lördag den 13 mars? Följ då noga de rekommendationer och restriktioner som finns! ️ Om du har symtom eller bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska du stanna hemma och du får då tillbaka anmälningsavgiften Antagning. Max 45 personer kommer bli antagna till varje spår. För att du ska kunna söka och bli antagen behöver du kunna visa ett utlåtande från UHR, där de gjort en bedömning av din akademiska utbildning. Du behöver också göra ett språktest i svenska, både vid antagningen till Korta vägen och i slutet av den kursen Om du har fått dina utländska gymnasiebetyg bedömda av UHR så laddar du upp dessa när du skickar in din ansökan. Du måste ladda upp utlåtandet du fått från UHR, det räcker inte med ett utdrag över dina meriter från antagning.se. Information om hur du gör för att få dina utländska betyg bedömda hittar du på Universitets- och högskolerådets hemsida, https://www.uhr.se/s De alternativa urvalen är ingen parallell antagning som sker vid sidan om det vanliga urvalet. Läs mer om nedstrykning och prioritering av anmälan på antagning.se. Kontakta gärna Antagningen (kontaktuppgifter, se nedan) inför sista anmälningsdag om du är osäker. 9

Andra urvalet för antagningen till höstterminen 2020 är nu klart. Totalt antal antagningar till Uppsala universitet efter andra urvalet är 49 299, att jämföra med 44 893 antagningar höstterminen 2019, en ökning med 9,81 procent Anmälan och antagning. Här hittar du information om behörighet, urval, hur du anmäler dig, vad som händer efter att du blivit antagen, med mera. Anmälan till din utbildning gör du på antagning.se. Statistik för program och fristående kurser hittar du på statistik.uhr.se Anmälan och antagning. Om du vill studera hos oss måste du alltid anmäla dig i förväg. På följande sidor har vi samlat information om hur du anmäler dig, vad som händer efter att du skickat in din anmälan, vad behörighet innebär och vilka som får platserna. Här kan du också hitta information om högskoleprovet och viktiga datum. Så anmäler du dig Du når UHR:s contact center på följande sätt: Telefon: 0771-550 720 (mån-fre 9-16) Vanliga frågor och kontakt. Mittuniversitetets Antagningsenhet fattar beslut i övriga behörighetsfrågor samt urval och antagning. Du når Antagningsenheten via kontaktformuläret nedan. Vi svarar på frågor om antagning, behörighet och urval Antagningsbeskedet får du via antagningsenheten (UHR- universitets- och högskolerådet). Det första antagningsbeskedet för höstterminen får du första eller andra veckan i juli månad och det andra antagningsbeskedet får du i början av augusti

yh-antagning.s

UHR: 2020-04-23: ST2020: Urval. NyA-webben är stängd fram till urvalsresultatet är publiceras 2020-04-24: MASTERHT20: Tilldelning av UHR stipendier tillkännages. Antagningen: 2020-04-27 ST2020: Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok: 2020-04-27 ST2020: Efterantagning startar. OBS Universitets- och högskolerådet - UHR, Solna, Sweden. 5,610 likes · 100 talking about this · 196 were here. UHR är en statlig myndighet med flera uppdrag.. Do you want to work in another EU country? If you have a licenced profession, or another regulated profession, you may need to have your education recognized. Contact the Assistance Centre and we'll help you out: www.uhr.se/en/start/international-opportunities/working-in-another-eueea-country/assistance-centre

Antagningsstatistik - Studera

 1. Här nedan finner du information om hur betyg skickas till antagning.se via Centrum Vux. Centrum Vux skickar in betyg utfärdat efter 2014 till betygsdatabasen UHR (Universitets och högskolerådet) via en fil. Vi skickar in betygen så fort det är utfärdat. Är betyget utfärdat innan 2014 måste eleven själv skicka in betygen
 2. UHR:s utlåtande visar vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Bedömningen är bra för vidare planering av universitetsstudier eller när du söker arbete. Inom vissa yrken krävs en legitimation för att få arbeta i Sverige och då behöver du få dina dokument bedömda av till exempel Skolverket eller Socialstyrelsen
 3. UHR : 15 februari . Anmälan öppnar på antagning.se : Antagningen/UHR . Registrering av meriter påbörjas . UHR : 18 februari . Första BM körs : UHR . 24 februari : Kontrollbesked börjar skickas ut . UHR : 15 mars . Sista anmälningsdag : Sökande . 26 mars : Sista kontrollbeskeden skickas ut . UHR : 1 april . Sista kompletteringsdag : Sökande . 1 apri
 4. Se även: Om du planerar att studera i Sverige (UHR) Att söka med utländsk gymnasieutbildning (antagning.se) Så räknas betygen om (antagning.se) Konvertera till svenska betygsskalan Användbart. UHR:s omräkningsfunktion Hur omräkningen går till Finland och Åland Danmark Norge Fler länder med egen beräkning
 5. Olika urval för antagning. Till våra grundutbildningar är ofta antalet sökanden större än antalet tillgängliga platser. Då måste ett urval göras. För att kunna delta i urvalet och konkurrera om en plats måste du visa att du är behörig och uppfylla kraven i både särskilt och grundläggande behörighet
 6. Anmälan för sökande öppnar på antagning.se . Antagningen/UHR : 17 augusti . Sista anmälningsdag : Student . 1 september : Sista dag att betala anm.avgift eller att styrka avgiftsfrihet Student . 1 september : Sista kompletteringsdag . Student : 11-13 september . NyA stängt för uppdatering hela helgen : UHR . 25 september : VO klara med i tid inkomna dokument . UHR

Antagning. Antagningsenheten på Studentavdelningen är ansvarig för antagningen till högskolans kurser och program på grund- och avancerad nivå. Antagningen sker i enlighet med högskolans antagningsordning som beslutas av styrelsen. adressen till en handläggare vid UHR. I din anmälan till antagning.se skall du utöver eventuella betygskopior bifoga din motivering och de handlingar som du vill åberopa för att bli prövad med andra urvalsgrunder. Den skriftliga motiveringen skall du dessutom skicka separat till Antagningsgruppen på KTH, 100 44 Stockholm senast 15 april för antagning till hösttermin och senast 15 oktober för antagning till vårtermin För antagning till vårtermin - ansök mellan 15 september och 15 oktober. För antagning till hösttermin - ansök mellan 15 mars och 15 april. På antagning.se kontrolleras din grundläggande behörighet, se behörighetskrav i menyn till höger. Se UHR:s film om validering Det är Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för betygskomplettering. Inom vuxenutbildningen kan du göra prövningar för att komplettera dina betyg. Komplettering inför vår- och höstterminen till UHR. Ska du komplettera till vårens antagning genomför du prövning senast i period 4 På UHR's hemsida hittar du aktuell information om yrkesämnen. Vi rekommenderar sökande med smal ämnesbehörighet att kontakta studievägledare för att planera sin väg till läraryrket . Smal ämnesbehörighet i endast ett litet ämne kan leda till svårigheter vid VFU-placering eller att ämnesbehörigheten faller bort vid revidering av ämnen

Tidplan för antagning till IKHT21 . Datum Händelse Aktör 30 augusti-18 september Utbildningar läggs in i Lubas Institution 16 oktober Anmälan för sökande öppnar på universityadmissions.se Antagningen/UHR 15 januari Sista anmälningsdag Student 1 februari Sista dag att betala anm. avgift eller att styrka avgiftsfrihet Studen Du anmäler dig på antagning.se. Så här gör du: Om du redan är student och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in på antagning.se. Om du inte har ett studentkonto sedan tidigare ska du skapa ett konto på antagning.se. Logga in på antagning.se. Prioritera dina val och gör din anmälan Antagning till höstterminen 2021. Antagning sker på antagning.se mellan datumen 15 mars-15 april. Sista dagen för komplettering av dokument är den 22 april. Om du skickar dina dokument per post till antagning.se måste du alltså skicka dem i god tid. All kontakt gällande frågor om antagning sker med Helene Fotiadis Forssjö Webbanmälan på Antagning.se öppnar den 15 mars för ansökningar till höstterminen och den 15 september för ansökningar till vårterminen. Istället för webbanmälan. Om du inte kan använda dig av webben för anmälan, kan du anmäla dig via brev till UHR (Universitets- och högskolerådet). Läs mer om hur du går tillväga på. För antagning till HT2021 är Valda öppet 1 februari - 22 april. Du loggar in i Valda med samma inloggningsuppgifter som du har eller skapat på antagning.se. Läs mer om valideringsprocessen nedan! Starta din ansökan om validering så fort du kan. Se UHR:s film om validering

Färre sökande till högskolan våren 2019 - Universitets

Om webbplatsen - Antagning

UHR - Studera.n

Bara skyddad adress - Antagning

Mekatronik | ChalmersUHR:s organisation - Universitets- och högskolerådet (UHR)
 • Jordan 5 Supreme White.
 • Blender download.
 • Vad betyder kundbehov.
 • Was bedeutet anbaggern.
 • DeviantArt join.
 • Minska bly.
 • Addition och subtraktion med uppställning.
 • Barn namn.
 • Interesting facts about Sweden.
 • Hoppa av utbildning Malmö universitet.
 • 7er Club Mannheim Programm.
 • Gebrauchtes Haus kaufen.
 • Mio personal.
 • Namo Flashback.
 • Team bride t shirts online india.
 • Signalhorn gas teknikmagasinet.
 • Peter Kraus Kinder.
 • Yellowstone, earthquakes 2020.
 • Närsynthet laseroperation.
 • De mäktiga fem fakta.
 • Uppehåll i värpning.
 • Bassängschema Medley.
 • Warmth Bastille lyrics.
 • Totenkopf Tattoo Frau.
 • Beställa nytt bankkort.
 • TeamViewer Android to PC.
 • Stänga av autocorrect Huawei.
 • Det narcissistiska barnet.
 • Vilken årstid är jag quiz.
 • Lågt papp a pojke.
 • Misslyckas med mina studier.
 • Huvudsak korsord.
 • Gummiband 7 cm breit.
 • Swan Lake music.
 • PS4 appear offline stuck.
 • Lampolja Storpack.
 • Ringa från någon annans nummer.
 • Brunch Norrköping.
 • TOP Tint Göteborg priser.
 • Horoskop kommende Woche.
 • Zoosk recension.