Home

Arkiv museum

Arkiven Nationalmuseu

 1. Nationalmuseums arkiv består av myndighetsarkiv, de enskilda arkiven med brevsamlingar, företags- och organisationsarkiv samt bildarkiv. Arkiven är en resurs i museets forskning och utställningsarbete men är också öppet för forskare, studenter och intresserad allmänhet
 2. Nordiska museets arkiv I Nordiska museets arkiv finns ett stort och rikt material om liv och arbete i Sverige, om levnadsvillkor, tankar, föreställningar och upplevelser. En stor del har tillkommit genom museets egen insamlingsverksamhet i form av fältarbeten och frågelistor, annat har köpts in eller donerats av privatpersoner, organisationer och företag
 3. Museets projekt- och verksamhetsområdena har genererat inventeringar av byggnader, kyrkor, fäbodar och fiskelägen, folkrörelselokaler med mera, men också rapporter från arkeologiska utgrävningar. Museet förvarar också en rad enskilda arkiv som kommit in till museet i samband med insamlings- och dokumentationsverksamhet
 4. Västergötlands museums arkiv består av flera delar. Ämbetsarkivet speglar museets egen verksamhet med handlingar såsom kulturmiljöhandlingar och handlingar från vår programverksamhet. De enskilda arkiven består bland annat av personarkiv, gårdsarkiv och lokala föreningsarkiv. Västergötlands museum

I Stadsmuseets arkiv finns både material som producerats inom museet och material inom olika ämnen som Stadsmuseet köpt eller fått i gåva. I arkivet finns Stadsmuseets verksamhet dokumenterad. Här finns utställningar, byggnadslovs- och kulturmiljövårdsärenden, byggnadsinventeringar och arkeologiska rapporter DigitaltMuseum is a common database for Norwegian and Swedish museums and collections. It provides access to more than four million photographs, objects, works of art and buildings Arkiv. Nu har de första flyttlassen från våra arkiv foto, film, ljud och dokument börjat rulla till nya magasin vid Tallen. Men även om den fysiska flytten av materialet är ett stor steg är det bara början. Väl på Tallen magasinet måste allt plockas upp och ställas på rätt hyllor Fotoarkivet. Våra samlingar innehåller cirka tre miljoner fotografier, glasplåtar och negativ från 1800-talets senare del till nutid. Här kan du hitta allt från ateljéporträtt, dokumentationer, reportagebilder och flygfoton till stadsmiljöer, landsbygdsvyer och privata samlingar som donerats

Arkiv Stockholms läns museu

Kiviks Museum är Österlens äldsta museum! och vi har öppet för bokningar året runt! Kiviks Museum - Grundat 1890. Med verksamhetsstöd från. Kulturarvskortet gäller här - halva priset på entréavgiften! Visa ditt kort i kassan innan du löser entré SCOUTERNAS ARKIV OCH MUSEUM är en del av Scouterna. Vi ser till att det som händer idag bevaras tillsammans med 100 års tidigare historia och erfarenheter av scouting i Sverige. Detta blir en plattform för fortsatt utveckling, det ger vägledning för beslut och det skapar förutsättningar för forskning

Museets samlingar består av föremål, arkiv, bilder, bibliotek och speglar länets folkkultur - med en tonvikt på 1800- och 1900-talen. Sedan 1963 ingår även Folkrörelsernas arkiv i norra Halland med sina arkiv som en självständig del. Bildsamlingen innehåller ca 200 000 fotografier, och föremålssamlingen består av ca 70 000 kulturhistoriska föremål, samt 80 000 arkeologiska fynd Örebro läns museum har ca 250 000 föremål från olika epoker - möbler, kläder, husgeråd, leksaker, teknikhistoriska föremål, konst och mycket, mycket mer. Vi har också en stor fotosamling, ett arkiv och ett forskningsbibliotek. Vi svarar gärna på frågor om länets kulturhistoria utifrån våra bildsamlingar och arkiv Västmanlands läns museum är ett kulturhistoriskt museum med fokus på det västmanländska kulturarvet. En plats där dåtid möter framtid och allt däremellan. Med ett uppdrag att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum. Bohusläns museum är ett av Sveriges mest besökta museer. Vi dokumenterar, vårdar och berättar om Bohusläns natur- och kulturarv. Ta del av samlingens fotografier och föremål. Vi lägger upp nytt hel

Arkiv - Västernorrlands museu

Sökbart arkiv med bl a föremål, foton, bildkonst, design, arkitektur från många olika samlingar hos museer, föreningar och arkivinstitutioner. Sökruta och möjlighet att filtrera sökresultat finns Norrbottens museums arkiv har länets kulturhistoria i fokus och innehåller handlingar från våra olika verksamhetsområden. Det kan röra sig om dokumentationer av bebyggelse, arkeologiska undersökningar, utställningar och mycket annat I museets enskilda arkiv hittar vi våra gårdsarkiv, personarkiv och mycket annan dokumentation som beskriver bygdens historia och kulturarv. Dessa är resultatet av vår aktiva insamling och omfattar cirka 900 olika arkiv av mycket varierande storlek

Arkiv - Västergötlands museu

Arkiv - Stadsmusee

Välkommen till Sigtuna Museum and Art's arkiv! Under Publikationer finns alla artiklar, arkeologiska rapporter, Situne Dei och utställningskataloger, som Sigtuna museum har gett ut genom åren. I arkivet finns också Veckans föremål i backspegeln och museets historik Museets fotoarkiv innehåller i dag ca: Arkivet består av kända arbogafotografers samlingar t.ex.: August Karlsson 1887-1902 Ada Lindhe 1895 Vivan Norberg 1897-1910 Elin Theorell 1902-1907 Karin Åmark 1907-1916 Sam Brun 1916-1946 Gustaf Angel 1921-1942 Lars (Trollet) Åhlin 1940-1960 talet. Arkivet Kongl. Museum består av handlingar rörande den kungliga konstsamlingen som öppnades för allmänheten år 1792 och utgör föregångaren till dagens Nationalmuseum. Förteckningen finner du i myndighetsarkivet NM/CK. Konstnärsförbundets arkiv finns här samt andra organisationer och verksamheter med anknytning till konst Det kulturhistoriska arkivet består av ämbetsarkivet som innehåller alla handlingar som rör museets verksamhet och kulturhistoriskt material skänkt och köpt av privatpersoner och föreningar. Här finns gesällbrev, dagböcker, brev, fotografier, matsedlar, vykort, reklamtryck, affischer, spelkort, ritningar och allt mellan himmel och jord Museets arkiv har samma profil som museets historiska verksamhet och inriktning. Det grundas på inlämnat material från enskilda och företag och har inte byggts upp genom systematisk insamling. Dokumentarkivet på Hälsinglands museum är av provinshistorisk karaktär

DigitaltMuseu

Museets arkiv och bibliotek samt fotoarkiv Nedan följer viktig information som vi dig ta del av om du vill besöka oss: Allmänheten har tillgång till arkivet och biblioteket på 6:e våningen vid Kalmar läns museum efter överenskommelse och tidbokning måndag till fredag utom helgdagar 10.00-12.00 och 13.00-16.00 ABM Produkter erbjuder ett högklassigt sortiment av produkter för arkiv, bibliotek och museer. Vi är generalagenter för EMBA och tillhandahåller även produkter från Klug-Conservation. Våra bästsäljande aktomslag finns i många olika format - allt för att förvara dina arkivalier på bästa möjliga sätt TAM-Arkiv är ett arkiv inom den enskilda arkivsektorn. Vi står nära folkrörelsearkiven och delar minnesinstitutionernas intresse att tillgängliggöra kulturarvet. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Centrum för Näringslivshistoria Föreningsarkiven i Stockholms län Nordiska museets arkiv Arbetets museum Stockholms stadsarkiv.

Arkiv - Dalarnas museu

I Skellefteå museums arkiv finns ett stort antal handlingar. Arkivet består av flera områden. Ämbetsarkivet, kart- och ritningssamlingen, dokumentationer från studiecirklar och affischsamlingen är några av dem. Ämbetsarkivet innefattar material som tillkommit genom museets tjänstemäns arbete med till exempel utställningar inom arkeologi, byggnadsvård, dokumentationer etc Gotlands Museum medverkar till forskning och kunskapsutveckling på många olika sätt. I våra samlingar och arkiv förvaltar vi kunskap och bedriver ständigt nya forsknings- och utvecklingsprojekt

Fotoarkivet Sundsvalls museu

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt på www.kulturparkensmaland.se. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används Du kan hitta en mängd arkeologiskt material i arkiven. I museets arkiv och bibliotek, Svahnströmska, finns till exempel arkeologiska undersökningsrapporter, etnologiska och kulturhistoriska undersökningar och byggnadsritningar.Kanske finns material om just din fastighet? Vi har också registrerat många av våra rapporter i en databas vid namn Collective Access. Klicka på länken nedan. Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. digmus-olm-OLM-2012-8-1001. Natt 700 14 juni 1965. Örebro stad firar 700-årsjubileu... Örebro läns museum, 196 Västmanlands läns museums arkiv har över 17 000 titlar inregistrerade i Libris. Det är bland annat böcker, tidskrifter, rapporter, broschyrer och uppsatser inom olika ämnen. Du kan söka i LIBRIS via webben. Vid varje titelpost (sida om en titel) kan du se vilka bibliotek som har just den titeln

Tegninger av Drammen - Bilde 6

Välkommen till Nordiska museets digitala arkiv! Här kan du ta del av ett urval av museets digitaliserade dokument och handlingar direkt på nätet. Utforska det digitaliserade arkivmaterialet. Välj samling/dataset från listan nedan. Äldre material är fritt tillgängligt utan inloggning Även Pojo Ungdomsförenings arkiv bevaras i Pojo lokalhistoriska arkiv. Forska på egen hand! Man kan även bekanta sig med Fiskars bruks och Pojo nejdens historia genom att ta del av våra presentationer och digitala guider eller läsa våra forskningsartiklar under digitala museet Landskrona museum byter databas för arkiv, bilder, föremål, reklam och konst vilket innebär att vår söksida stängs ner från och med 1 oktober 2020. Arbetet med den nya databasen pågår under resten av året och våra samlingar kommer därefter vara sökbara via Digital museum

Video: Museets samlingar - Eksjö kommu

Museum & Arkiv på Kivik (Nykterhetslogen) Templet no. 252 Bernadotte Nätverksgruppen i Kivik för folkhälsoprogram Ola Cappelins personarkiv Pastor Nils Holmqvists familjearkiv Piratenskolan Projekt Vrakekan Kivik Projekt Vägval Projekt Österlen Ravlunda-Simrishamns Kvinnliga Bilkå Se alla Öppet arkivs program med Jamtli_museum. Sedan några månader tillbaka finns Öppet arkiv på svtplay.se. Det är också där som de allra flesta tittar på Öppet arkiv - med bättre videokvalitet och bättre stöd för tillgänglighet

Utforska. Här kan du ta del av producerat material utifrån berättelser och fotografier från samlingarna, lära dig mer om kulturmiljö eller hemslöjd, hitta extramaterial från våra utställningar med mera Arkiv och bibliotek. Finnkulturforskaren Richard Brobergs boksamling utgör stommen i Finnskogscentrums bibliotek. Samlingen omfattar litteratur om skogsfinsk kultur, historia, språk- och dialektforskning, etnologi, arkeologi och lokalhistoria. Flera av böckerna är sällsynta exemplar i originalutgåva

Hitta mer i arkiven. Här kan du på egen hand söka i stadsarkivets olika arkivregister och hitta intressanta saker om kommunen. Om du tycker att det är svårt att söka i registren kan du såklart få hjälp av stadsarkivet Sjöhistoriska museets fotosamlingar omfattar drygt 900 000 fotografier. Fotografierna kommer delvis från museets egna dokumentationer men merparten är förvärvade från föreningars och privatpersoners samlingar och arkiv Många fotografier i arkivet är tagna av museets egna fotografer, antikvarier och arkeologer i samband med utredningar, utgrävningar eller vid särskilda dokumentationer. Bland fotograferna märks bl.a. Bror Adolf Söderström, Vilhelm Eurenius dy, David Fritjof Källman, Anna Jönsson, JA Nilson, Eric Olsson, Elida Wörsell, Oscar Ekholm, Gunnar Frennesson och Andreas Rothstein Museet tar gärna emot bilder ur privata album, som visar hur man bodde och levde till vardags. Man behöver inte skänka dem. Museet kan låna och scanna. Digitalt museum. Landskrona museum byter databas för arkiv, bilder, föremål, reklam och konst vilket innebär att vår söksida stängs ner från och med 1 oktober 2020

I museets arkiv finns tusentals dokument från hela 1900-talet. Här hittar du flygplansritningar, tidningsklipp och flygdagböcker - en slags loggböcker för flygare. Här finns också privata arkiv från till exempel flygpionjärer, flygplanskonstruktörer och flygmotoringenjörer Hela stadens arkiv och minne. Här finns arkiv från stadens förvaltning, från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö samt stora samlingar av privat-, släkt-, förenings- och företagsarkiv. Vi har också bibliotek där du hittar barnböcker, historieböcker, hotad litteratur och populära bästsäljare De flesta museer har numera föremålsarkiv antingen som ett närarkiv eller ett arkiv utanför centralorten. Hur kommer allmänheten att få ta del av samlingen? Främst genom utställningar som visas på andra ställen i kommunen, till exempel genom större utställningar på Ulricehamns stadsbibliotek

I Arkivet finns också upp emot 1000 uppteckningar med låtar och visor efter denne tidningsman och faktiskt Sveriges först fast anställde folkmusikintendent Karl Peter Leffler. En sommar uppträdde han på Skansen i Stockholm och i elva år arbetade han för Theodor Hellman och museet i Ångermanland I museets verksamhet ingår även museets arkiv och samling. Världens första IKEA varuhus IKEA Museum öppnade i juni 2016 och är inrymt i det som en gång var det allra första IKEA varuhuset. Nu har vi återställt stora delar av husets exteriör efter gamla ritningar av den lokale arkitekten Claes Knutson Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information I Sjöhistoriska museets arkiv finns handlingar som alla på ett eller annat sätt har med sjöfart eller fritidsbåtar att göra. En stor kategori är fartygs- och båtritningar, men det finns också dagböcker, brev, tatueringsförlagor.. Våra arkiv är till för alla som vill beställa och titta på äldre handlingar som gäller Skåne. Arkivverksamheten och materialet finns på två orter, Kristianstad och Lund

I Marinmuseums arkiv finns mängder med intressant historia nedpräntad på kartor, ritningar och andra dokument. Information som kan berätta för oss om den svenska marinhistorien. Huvuddelen av museets arkivmaterial kommer från örlogsvarvet eller från organisationer med anknytning dit Museum & Arkiv på Kivik; Kiviksbygdens eget museum! Vårt område är Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Vitemölle och Kivik. Museet är Österlens äldsta, grundat redan 1890. (5) Österlens äldsta museum Museum, kulturarv och arkiv. I Västmanland finns museer och arkiv med olika inriktning, uppdrag och omfattning. De drivs regionalt, kommunalt, av föreningar eller privata aktörer. Ett levande kulturarv. Museer och arkiv fördjupar kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet

Pandemin stängde ner kulturlivet. Vi behöver kultur och vi behöver hopp. Så inleds tjugo korta program - varav tre skapade i samarbete med Moderna Museet - som du kan se på SVT Play. Varje program är 1-5 minuter långt och de kulturformer som presenteras är bildkonst, poesi och dans. I avsnitten som är filmade på Moderna Museet möter du verk ur museets samling av. Kalmar läns museum har cirka en miljon bilder, i huvudsak från länet. Det är allt från byggnader via verksamheter till porträtt. Den äldsta bilden är från 1855, de yngsta är nytagna. Museet arbetar för att göra bilderna tillgängliga via Digitalt museum. Där kan du även beställa kopior. Kontakta arkivet Jämtland Härjedalens musikaliska arkiv, Östersund. 2,154 likes · 93 talking about this · 82 were here. Seriös bevarare av Länets musikhistoria. Dokumenterar ALLT och lite till Jämtland Härjedalens musikaliska arkiv, Östersund. 2,153 likes · 93 talking about this · 82 were here. Seriös bevarare av Länets musikhistoria. Dokumenterar ALLT och lite till Hälsinglands museum presenterar nu en serie nya verk av Ylva Ceder som nyligen visade utställningen Confluence på museet. Serien heter [] Läs vidare Gå vidare till Ylva Ceder - Ängder Hitförda av krigets stormar. 27 jun — 16 aug 2019. Finska krigsbarn i Gävleborg Året är 1947

Dnr. 70-2.3.9/21 Statens försvarshistoriska museer söker enhetschef till Armémuseum. Tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som enhetschef i fyra år varefter omprövning sker. Läs mer om tjänsten här (länk till SFHM.se) Fler alla annonser inom Statens försvarshistoriska museer här. (länk till SFHM.se Kiviks Museum, eller egentligen Museum & Arkiv på Kivik, är ett hembygdsmuseum för Kivik med omnejd, det vill säga Kivik, Vitemölla, Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby.Museet ligger i norra delen av Simrishamns kommun och är ett av Österlens äldsta och största hembygdsmuseer

James Bond 007 productsHögdalstoppen: Ingemar Stenmark 3 januari 1975Barnens ö: Hälsoundersökning - StockholmskällanPorträttbild av Mäster Palm - StockholmskällanStadsmuseet och den ännu ej överbyggda tunnelbanestationen

Museum & Arkiv på Kivik, Kivik. 845 gillar. Kiviksbygdens eget museum! Vårt område är Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Vitemölle och Kivik. Museet är Österlens äldsta, grundat redan 1890 Husqvarna Museum drivs av Huskvarna Hembygdsförening. Museet uppbär inga allmänna medel, utan är helt beroende av inträdesavgifter och gåvor etc. Museet åtar sig, i mån av tid och mot avgift, att utföra uppdragsforskning på vapen, motorcyklar och andra föremål. Museet värderar ej föremål Ljusdalsbygdens museum arbetar med lokal historia, och i stort sett all vår verksamhet utgår från våra samlingar och arkiv. Allt vi har i utställningar, magasin och arkiv är lämningar efter människor som levde här före oss, och berättar om deras liv, arbete, traditioner och kunskaper, och om hur världen såg ut och uppfattades på deras tid Museer och samlingar. Marinmuseum. Sjöhistoriska museet. Vasamuseet. Järnvägsmuseet. VRAK - Museum of Wrecks. DigitaltMuseum. Väg- och trafikhistoriska samlingen. Arkiv Bildarkiv. I de väghistoriska samlingarna finns en mycket stor och unik bildsamling som rör vägar,.

 • Feel Nordic San Agustin.
 • Smosh Wes.
 • Pizza Östermalmsgatan.
 • Soffor snabb leverans.
 • Buy Shadowbringers.
 • Västra götalands kompetenscentrum för våld i nära relationer.
 • Stadgar ekonomisk förening.
 • Pulitzer Prize fiction 2016.
 • Vi har synonym.
 • Länsförsäkringar Fastighetsförmedling åre.
 • Är lagan en å.
 • Alexandrite ring.
 • SGI skydd 3 månader Försäkringskassan.
 • Concert Cherbourg septembre 2020.
 • Stetoskop läkarstudent.
 • Tomas Tranströmer biografi.
 • Sucralose E 955.
 • Subaru Legacy Spec B specs.
 • Sanering hyresrätt dödsfall.
 • Belgisk choklad tillverkare.
 • Authentic chili recipe.
 • International Child Development Programme ICDP.
 • St moritz weather bbc.
 • Abzugsgewicht Pistole.
 • Ventilerad matta källare.
 • Avisera Loomis.
 • Dubbelkandidat.
 • Celtics blog.
 • Nissan 370Z 2021.
 • Epiphany Definition.
 • Cdate fax number.
 • SSK shoppen ÖPPETTIDER.
 • Smo 2020.
 • Overwatch wiki Ana.
 • Byta vindruta pris Folksam.
 • Foderstat köttdjur.
 • Skjuta varg straff.
 • Daniel Alling fru.
 • APKPure stuck installing.
 • Kan ge sämre sikt grummel.
 • Rocka fisk farlig.